BAŞKANIN MESAJI

Değerli Dostlar ;


Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneğini (ÇİMDER) 17 kurucu üyeyle 1,5 yıl önce kurduk. Üyelerimiz arasında eski bakanlar, parlamenterler, akademisyenler, hekimler, hukukçular, psikolog ve psikiyatristler, Sosyolog ve Sosyal Hizmet uzmanları, eğitimciler, duyarlı, gönüllü anne ve babalar var. Eski İzmir Valisi Sn. Cahit Kıraç ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sn. Atilla Serter de onur üyelerimiz. Hepimiz gönüllülük esasıyla bilgimizi, birikimlerimizi, deneyimlerimizi çocuklarımızın hizmetine sunmak, onlara sağlıklı ve mutlu bir gelecek verebilmek için bu dernek çatısı altında çalışıyoruz. Sizleri de bu kutsal amaç uğrunda bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz.


ÇOCUK İSTİSMARI; çocuğun fiziksel, duygusal, cinsel istismarı ve ihmalidir. Derneğimiz çocuğa yönelik tüm istismar tipleriyle mücadele ediyor ama esas çalışma alanımız, öncelikle ve özellikle "ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" konusudur.


En zor konuyu seçtik. Herkesin görmezden, duymazdan geldiği, tıpta, eğitimde, hukukta, siyasette, emniyette hemen hemen ilgili her branşta, bireylerin çalışmaktan kaçındığı bir konudur bu. Çünkü çok zor ve çok yürek yakıcıdır!: Ama bizler bu zor alanda özveriyle çalışmaya gönüllüyüz.

Çünkü çocuklarımız ve onların geleceği söz konusu! Ve inanıyoruz ki: ‘’Bir çocuk kurtulduğunda, Cennete yeni bir kapı açılır.’’


Derneğimiz sadece İzmir’ de değil, tüm Ege Bölgesinde bu konuda çalışan ilk ve tek sivil toplum örgütüdür.Değerli Dostlar;


Çocuğa yönelik Cinsel İstismar konusu ne yazık ki ülkemizde ne kadar görmezden gelinmeye, halının altına süpürülmeye çalışılsa da çok açık örneklerle gündeme gelmeye, toplumu derinden sarsmaya, hepimizin içini acıtmaya devam etmektedir.


Bu suçun mağduru olan çocuklar toplumumuzun en masum, en mağdur ve korumasız kesimidir. ‘’Ve ne yazık ki sayıları her gün katlanarak artmaktadır.


Adli mercilere intikal eden vakalar buzdağının ancak görünen kısmıdır. Yetkililer, çocuğun cinsel istismar vakalarının ancak %15 ‘nin, ensest vakalarının ise %10’nun adli mercilere ulaştığını belirtmektedirler.


Emniyetin verilerine göre son 10 yıldır 250 bin çocuğumuz bu insanlık dışı suçun mağduru oldu. Son 10 yılda bu suç %125 oranında arttı. Tabi ki bunlar adli mercilere intikal eden vakalar. Yani gerçeğin sadece %15 ‘i


Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye’de Cinsel İstismara uğramış çocuk oranını % 33 olarak veriyor. Ankara üniversitesinden Prof. Dr. Betül Ulukol ise ülkemizde yılda 150 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını bildiriyor.


Ülkemizde bu konuda çok kesin veriler yok. Çünkü veri toplanmasının da çok zor olduğu bir konudur.
Ülkemiz; Çocuk Cinsel İstismarında Dünya sıralamasında 3.sıradadır.


Ülkemizdeki toplam Cinsel Saldırı Suçlarının %70 ‘in kurbanı çocuklardır.


Bunlarında %70 ‘i 11 yaşından küçük çocuklardır.


Mağdur çocukların %60 ‘ı kız ,%40 ‘ı erkek çocuklardır.


İstismarcıların % 96 ‘sı erkektir. %85 ‘ide çocuğun tanıdığı birisidir.


Dünya ortalaması % 20 ‘dir. Bu demektir ki her 5 çocuktan biri cinsel istismara uğruyor.


Ülkemizdeki Resmi İstatistiklere göre: her 4 kız çocuğundan biri ve her 6 erkek çocuğundan biri cinsel istismara uğramaktadır.


Devletin resmi rakamlarına göre 2011 yılında ülkemizde günde 6-7 çocuk veya başka bir deyişle her 4 saatte bir çocuk cinsel istismara uğramıştır.


Netice olarak çok ciddi rakamlarla karşı karşıyayız. Hele ki olayların büyük çoğunluğunun (%85) gizli kaldığını düşünürsek durum vahimdir.


Cinsel istismar çocuk üzerinde çok ağır ruhsal ve bedensel hasarlar bırakır.


Cinsel istismar genellikle tek seferlik bir olay olarak kalmaz. Süregen bir olgu olur. Mağdur çocuğu erken teşhis etmek, derhal koruma altına almak, gecikmeden tedavi ve rehabilitasyonunu yapmakla onun hayatını kurtarırız. Bu travmayı atlatıp normal ve sağlıklı bir yaşama kavuşturabiliriz. Aksi halde bedensel ve ruhsal hasarlar kalıcı olur ve bir anlamda o çocuğu kaybederiz.


Ünlü Bilim insanı Shergold:’’ Çocuğun Cinsel İstismarı için RUHUN ÖLÜMÜDÜR’’ der.Biz klinisyenler ise çoğu kez ‘’bedeninde ölümüdür; deriz.


Cinsel İstismar ayrıca Çocuğa yönelik Şiddettir.!..Dolayısıyla da Toplumsal bir Halk Sağlığı sorunudur.


Çocuğun cinsel istismarı hem toplum, hem de devlet olarak çok eksik kaldığımız, kurumsallaşamadığımız, anayasamıza göre üst hukukumuz olan Uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmediğimiz bir konudur.


Bu sorunla mücadele için çocuklarımızın bu suçtan korunması, mağdurların yasal haklarının korunması, faillerin cezalandırılması, yasal mevzuat, mağdur çocukların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu gibi alanlarda büyük eksiklerimiz vardır.


Derneğimiz kanayan bu yaraya merhem olmak için kuruldu.Derneğimiz bu amaçla:


1-) Toplum ve karar vericileri konu hakkında bilgilendirme, duyarlı kılma ve destekleme çalışmaları,


2-) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve bu bilgileri yayma çalışmaları,


3-) Başta B.M Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere, taraf olduğumuz, çocuklarla ilgili tüm uluslararası sözleşmelerin ve ulusal düzenlemelerin ülkemizde uygulanmasını desteklemek, yaşama geçmesini sağlamak ve bunların takipçisi olmak için çalışmak,


4-) Yasal ve Kurumsal eksikliklerin giderilmesi için öneriler, yasa teklifleri geliştirmek,


5-) Mağdur çocukların haklarının korunması ve caydırıcılığı amaçlayaraktan cinsel istismar suçunun cezasının arttırılması için çalışmalar yapmak,


6-) Cinsel İstismar mağduru çocukların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu için çalışmak,


7-) Konuyla ilgili eğitim seferberliği gerçekleştirerek, çocuklarımıza kendilerini korumayı öğretmek ve ebeveynleri bilinçlendirme konularında çalışmaktadır.Değerli Dostlar;


Bu Web sayfamızdan sizlerle devamlı iletişim halinde olmayı diliyoruz. Sizlere bir yandan derneğimizin faaliyetlerini iletirken bir yandan da çocuk istismarı ile ilgili bilgi aktarımı yapacağız. Sizlerinde katkı ve önerilerinizi bekler, sevgi ve saygılarımızı iletiriz.
Pr. Dr. Canan Arıtman


Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı